מאמר חדלות פירעון

חדלות פירעון

לאחר תקופה ארוכה בה התנהלו הליכי פשיטת הרגל בישראל תחת פקודה מנדטורית ארכאית משנת 1980 חוקק בשנת 2018 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח– 2018 המסדיר תחת חוק אחד הן את הליכי חדלות הפירעון של יחיד (מה שמכונה פשיטת רגל) ואת את הליכי הפירוק של תאגידים.

החוק יכנס לתוקפו ביום 15.9.19 והוא יחול רק על תיקים שנפתחו לאחר אותו מועד.

בצד היתרונות הרבים שיש לחוק החדש והתאמתו לרוח התקופה ישנם בחוק גם שינויים מרחיקי לכת בחשיבותם ובראש ובראשונה ביטול כמעט מוחלט של ההגנה שניתנה לבית מגוריו של החייב אשר נקלע להליכי חדלות פירעון.

בכך הרע החוק החדש באופן משמעותי את מצבו של החייב לעומת המצב ששרר לפני חקיקתו. לסוגיה זו נייחד מאמר נפרד ומיוחד בהמשך.

כותרתו של החוק החדש – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מרמזת על כוונת המחוקק לשים דגש על שיקומו הכלכלי של היחיד אשר נקלע להליכי חדלות פירעון ואכן החוק מונה בין מטרותיו את שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו מחדש במרקם החיים הכלכלי.

כאשר אדם נקלע למצב בו הוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו מתחיל כנגדו מחול שדים בו כל נושה פונה לבית המשפט ולהוצאה לפועל במטרה להיפרע מהחייב כך שהחייב מוצא עצמו מול מספר רב של נושים והליכים. כפועל יוצא, יכולתו לנהל את המשבר מועטת וגם אם עלה בידי החייב להידבר עם כל נושיו לרוב אין לו יכולת להגיע להסדרים סימולטניים בהם יוכל לעמוד. זאת ועוד, בהליכי הסדר פרטניים עלול להיווצר מצב (שלרוב אכן מתרחש) בו ישנם מספר נושים עקשניים אשר אינם מוכנים להתפשר או דורשים סכומים בהם החייב לא יכול לעמוד. במצב כזה גם אם מצליח החייב להגיע להסדרים עם חלק גדול מהנושים אותם בודדים איתם לא ניתן להגיע לפשרה בעצם מסכלים את סיומו של התיק ומונעים מהחייב לצאת לדרך חדשה. 

פתיחה בהליכי חדלות פירעון יכול שתעשה לבקשת החייב עצמו, לבקשת נושה ולבקשת היועץ המשפטי לממשלה.

בין כלל היתרונות בפנייה להליך חדלות פירעון ניתן למנות שלושה יתרונות משמעותיים:

  1. בד בבד עם מתן צו לפתיחת ההליכים ניתן צו להקפאת כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב והם מרוכזים למקום אחד ולנושים אין אפשרות להמשיך לנהל הליכים נפרדים כנגד החייב.
  2. הריביות בהליך חדלות פירעון מפוקחות וקבועות בחוק והם לרוב נמוכות באופן משמעותי מהריביות "ההסכמיות". לעניין זה חשיבות מכרעת כאשר החוב הוא לנושים כמו בנקים אשר הריביות ההסכמיות שלהם במקרה של אי עמידה בהחזר החוב הם גבוהות מאוד.
  3. בסופו של ההליך מקבל החייב הפטר הפוטר אותו מכל חובות העבר (בכפוף למספר חריגים הקבועים בחוק) מה שמאפשר לחייב לחזור ולהשתלב במרקם החיים הכלכליים.

 

כפי שעוד נעמוד על כך גם בהמשך להליך חדלות פירעון יתרונות רבים ומגוונים נוספים ועדיין לא כל מקרה ראוי וצריך שיופנה להליך חדלות פירעון ומאוד מאוד חשוב לבחון את נסיבותיו של כל תיק בטרם פנייה להליך חדלות פירעון.

במקרים לא מועטים אנו ממליצים שלא להגיע להליך ולנסות לפתור את המשבר בדרכים אחרות ועל כן ישנה חשיבות מכרעת להיוועצות בעורך דין בטרם פניה להליך.