פירוקי שיתוף עקב סכסוכים בין שותפים

במקרים בהם שותפים במקרקעין אינם מצליחים להגיע להסכמה בנושאים שונים הקשורים במקרקעין אשר בבעלותם המשותפת יכול להיווצר סכסוך בין השותפים.

נושא הסכסוך יכול להיות אופי השימוש במקרקעין; בנייה משותפת; השכרת המקרקעין; חלוקת התקבולים המגיעים מהמקרקעין; מכירת המקרקעין; ונושאים נוספים.

במקרים אלה כאשר אין מנוס ולא ניתן לפתור את המחלוקת בדרכי שלום יכול שותף לבקש מביהמ"ש את פירוק השיתוף במקרקעין.

תביעה מעין זו מוגשת בבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין שבמחלוקת.

משרדנו מטפל במספר סכסוכים מעין אלו הננו בעלי ניסיון בתחום זה.