תביעות בנושאי תיווך ושכר טרחה במקרקעין

תביעה בנושא דמי תיווך

בתביעה שהוגשה בשנת 2017 ייצגנו יזם נדל"ן שנתבע על ידי חברה לשיווק נדל"ן בסכום כספי של כ- 1,800,000 ש"ח, בגין פעולות תיווך שבעקבותיהן נחתמו חוזים עם קוני דירות בפרוייקט מסוג "תמ"א 38".

התובעת דרשה תשלום דמי תיווך עבור החוזים שנחתמו בעקבות פעולותיה, למרות שהבנק בפרוייקט עדיין לא יצא אל הפועל, והיה ספק האם בכלל תתבצע בעתיד.

בעקבות טענות שטענו במשפט השתכנעה השופטת כי התביעה אינה מבוססת והמליצה לתובעת למחוק את התביעה.

התובעת אכן מחקה את התביעה וחוייבה בתשלום הוצאות משפט בסך 8,000 ש"ח ללקוח שיוצג על ידי משרדנו.

העתק מן פרוטוקול הדיון;

 

תביעות בנושא שכר טרחה במקרקעין

דוגמה 1;

בשנת 2017 ייצגנו חברת יזמות בנדל"ן בתביעה שהוגשה כנגדו, על ידי עורך דין שתבע שכר טרחה בגין פעולות משפטיות שערך עבור החברה.

הנתבעת הייתה סבורה כי אין בסיס לתביעה זו.

בעקבות הליך גישור שנערך בשנת 2018 חזר בו עורך הדין מהתביעה והסכים לוותר עליה.

 

דוגמה 2;

החל משנת 2016 אנו מייצגים קבוצת בעלי קרקעות שנתבעו לשלם שכר טרחה על ידי עורך דין שייצג אותם בהליכים קודמים הקשורים בהפקעת קרקעות שבבעלותם.

הנתבעים המיוצגים על ידי משרדנו סבורים כי התביעה אינה מוצדקת משום ששכר הטרחה המבוקש היה מותנה בהשגת תוצאה – וזו לא הושגה.

התביעה ממשיכה להתנהל.