Uncategorized

בית המגורים של החייב

במציאות הישראלית דירת המגורים תופסת מקום מרכזי בחיי המשפחה ומכירתה בכפיה עלולה להביא את המשפחה כולה לידי שבר אשר מוביל

קרא עוד ←

הפטר

במהלך השנים האחרונות חלה עליה תלולה בפניית חייבים להליכי פשיטת רגל וזאת מהטעם הפשוט ולפיו הליך זה מקנה בסופו של

קרא עוד ←

צו לשיקום כלכלי של החייב

עם סיום בדיקת המצב הכלכלי של היחיד ולא יאוחר מתום תשעה חודשים ממועד מינוי הנאמן , יגיש הנאמן לממונה דוח

קרא עוד ←

בדיקת מצבו הכלכלי של החייב

עם מינויו יחל הנאמן בבדיקה מקיפה בעניין מצבו הכלכלי של היחיד, ובכלל זה בעניין הכנסותיו; הוצאותיו; חובותיו; התחייבויותיו ונכסיו לרבות

קרא עוד ←

מאמר צו לפתיחת הליכים

בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, כנגד חייב אשר החל בהליכי פשיטת רגל, ניתן צו כינוס מכוחו עוכבו כנגדו ההליכים מחד וניתנו

קרא עוד ←

מאמר חדלות פירעון

חדלות פירעון לאחר תקופה ארוכה בה התנהלו הליכי פשיטת הרגל בישראל תחת פקודה מנדטורית ארכאית משנת 1980 חוקק בשנת 2018

קרא עוד ←

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

קרא עוד ←