הסכמי תמ"א 38/1 – חיזוק מבנים

חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה- תמ"א 38

מהי תמ"א 38
תמ"א (תוכנית מיתאר ארצית) 38 הינה תוכנית שהתקבלה על ידי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה (שהינה זרוע של ממשלת ישראל) ומטרתה ליצור תמריצים ולעודד חיזוק מבנים ישנים מפני רעידות אדמה באמצעות מתן זכויות בניה נוספות שניתנות כנגד החיזוק.
המציאות הראתה כי אין די בהענקת זכויות הבנייה הנוספות וקיימים מספר כשלים המונעים את יישום התוכנית בהיקפים הרצויים ובעקבות כך קיבלה הכנסת מספר תיקוני חקיקה המעניקים הטבות מס שונות למיישמי התמ"א וכן מטפלים במספר בעיות בתחום חוקי המקרקעין שמנעו יישום נרחב של התמ"א.

על אילו בניינים חלה תמ"א 38
התמ"א חלה על בניינים שהיתר הבנייה לגביהם ניתן לפני שנת 1980, וזאת משום שבשנת 1980 נכנס לתוקפו תקן חדש לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה והקריטריונים לבנייה הוחמרו מאוד לגבי מבנים שנבנו החל משנה זו ואילך.

זכויות בניה הנוספות שניתן לנצל מכח תמ"א 38
זכויות הבנייה הנוספות הניתנות על פי התמ"א ניתנות לניצול בבניה על גג הבניין, או בקומת העמודים, או בצד הבניין (תוספת אגף), הכל על פי מידת ההתאמה בשטח לכל אפשרות. בעניין זה אין כללים התקפים על כל הבניינים ולכל בניין יש להתאים תוכנית מיוחדת המשלבת את הבניה הנוספת יחד עם החיזוק. במקרים רבים, תוספת ממדי"ם לדירות הקיימות מהווה כשלעצמה אלמנט התורם לחיזוק הבניין, שכן כידוע, הממ"ד עצמו בנוי מבטון על פי סטנדרט מיוחד.
כמובן שהבניין עצמו עובר שיפוץ חיצוני ופנימי, צביעה, שיפוץ הלובי וחדר המדרגות (במיוחד במקרים בהם המעלית החדשה היא פנימית).
כמו כן, ניתנת התייחסות לחצר הבית, הסדרת הכניסה ומקומות החנייה .

המודל הכלכלי ליישום תמ"א 38
הרעיון הבסיסי העומד ביסוד תמ"א 38 הינו שכל הגורמים המעורבים מרוויחים מיישום התמ"א:
הדיירים הקיימים מרוויחים בכך שהם אינם משלמים דבר ומקבלים בניין מחוזק ומשופץ, מעלית, ובמקרים רבים גם מגדילים את הדירה הישנה על ידי תוספת ממ"ד ו/או מרפסת שמש.
ניתן לומר ללא כל פיקפוק כי בעלים של דירה בבניין שעבר חיזוק ושיפוץ ע"פ התמ"א משביח שווי את הנכס שלו (הדירה) בעשרות אחוזים.
הקבלן מרוויח בכך שהוא מקבל שטח קרקע לבניה – על גג הבניין או בקומת העמודים – לשם בניית דירות חדשות ומכירתן ברווח כאשר התשלום היחיד עבור הקרקע – הינו חיזוק הבניין ובניית אותן תוספות שסוכמו עם הדיירים.
הממשלה מרוויחה בכך שהיא גורמת לחיזוק המבנים מפני רעידת אדמה (ואף מפני נזקי מלחמה) בלא שהיא מוציאה לשם כך כספים מתקציב המדינה.
הרשות המקומית מרוויחה בכך שמתבצעת התחדשות עירונית של אזורים ישנים (מתווספות דירות חדשות המקטינות את מצוקת הדיור בלא שמבוזבזות עתודות קרקע ולאחר גמר הבנייה היא יכולה לגבות ארנונה מאותן דירות חדשות שנבנו.

המדד להתחדשות עירונית

במסגרת המדד להתחדשות עירונית שפורסם לאחרונה בעיתון ובאתר גלובס אותר משרדנו על ידי צוות המדד כמשרד מוביל בתחום ההתחדשות העירונית וזכה לסיקור במסגרת המוסף שהוכן לקראת הועידה להתחדשות עירונית. עוד על פעילות המשרד בענף ההתחדשות העירונית ניתן למצוא בדף העוסק בתמ"א 38