מעמדה של דירת מגורי החייב ובני משפחתו בהליך פשיטת רגל