בקשת נושה להכריז על אדם כפושט רגל

בקשת נושה להכריז על אדם כפושט רגל