פרויקטים

פרויקט שדרות הנשיא בחיפה תמ"א 1 - מוגמר

לפני

אחרי

פרויקט בר יהודה תמ"א 1 - בתהליך

פרויקט רחוב אמנון ותמר - הוספת מרפסות לבניין קיים - מוגמר

לפני

אחרי