הסדר נושים בטרם מתן צו כינוס – סעיף 19א

מאת: עו"ד שלומי הס

1) פקודת פשיטת הרגל מאפשרת לחייב להגיע להסדר זריז עם נושיו, הליך אשר עוקף למעשה את צו הכינוס והכרזת פשיטת הרגל, ובכך היא חוסכת לחייב ולנושים זמן וכסף רב.

2) מי שרשאי לבקש להגיע להסדר שכזה, הוא חייב שחובותיו עולים על הסך של 26,354 ₪, וטרם ניתן כנגדו צו כינוס.

3) כדי שבקשתו של החייב להסדר כאמור תתקבל, צריכות להתקיים אחת מתוך שלושת הנסיבות כדלקמן :

  1. יש יסוד כי ישולמו לפחות 30% מהחובות ברי התביעה.
  2. לטובת ההסדר המוצע יצביעו רב הנושים שבידיהם לפחות 75% מערך התביעות כנגד החייב.
  3. לטובת ההסדר המוצע יצביעו רב הנושים שבידיהם לפחות 50% מערך התביעות כנגד החייב ובאישורו של ביהמ"ש מנימוקים מיוחדים.

 

4) היה ומתקבלת הצעת החייב להסדר כאמור עם נושיו, כשלעיתים נדרש החייב להמציא ערובה לטובת ההסדר כדי להניח דעת הנוגעים בדבר כנות ההצעה ולמען הבטחת קיומה, אזי החייב למעשה מופטר מכל חוב בר תביעה, למעט חוב מזונות.

5) יתרונו של הליך מקוצר שכזה, בחסכון זמן שיפוטי וכסף רב לנושים ולחייב, כאשר ברור שניהול הליך פשיטת רגל רגיל על כל חלקיו, לא יוסיף תועלת לנושים. כך למשל במקרה של חייב בגיל פרישה, שבבעלותו דירת מגורים, והוא פועל למכירת הדירה ומסירת מלוא התמורה בגינה לצורך כיסויי חובותיו. במקרה כזה, כשלחייב אין הכנסה משמעותית ו/או נכסים אחרים, והוא מעמיד למעשה רשות נושיו את כל נכסיו, אין הרבה תועלת בהמשך הליכי פשיטת רגל כנגדו, שכן מכירת הדירה מיצתה את יכולת הפירעון ממנו.